Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа

Зміст

Вступ

1. Загальні відомості

1.1. Задачі тлумачного словника

1.2. Історія тлумачних словників

1.3. Переваги електронних словників

2. Черта тлумачних словників та механізм роботи з ними

2.1. Longman Dictionary of Contemprorary English

2.2. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners

2.3. Oxford Advanced Learner's Dictionary

2.4. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

2.5. Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary

3. Дослідження словників на вичерпність тлумачень вузької лексики та порівняння итогів

3.1 Сленгова лексика

3.2 Неологізми

3.3 Вузькоспеціалізована Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа лексика

4. Висновки

Перечень використаних джерел

Вступ

Тлумачні словники – обов’язковий атрибут для тих, хто серйозно займається вивченням мови, а також для спеціалістів, чия сфера діяльності пов’язана з іноземними мовами.

У даній курсовій боті наведені свойства найпопулярніших тлумачних словників англійської мови, досліджено їх сильні та слабкі сторони. Порівняно детальність та зручність словникових Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа статей, наявність додаткових можливостей. Проаналізовано та оцінено якість тлумачень лексики: загальновживаної, сленгової, вузькоспеціалізованої та неологізмів. Також наведено загальні відомості про місце тлумачних словників в словарникії, історію їх створення, основні задачі. Доведено переваги електронних словників над їх паперовими версіями.

1. Загальні відомості

1.1 Задачі тлумачного словника

Словник - це книжка, в якій в алфавітному чи тематичному Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа порядку подано слова певної мови. Існуючі нині словники дуже різноманітні, і поділ їх на типи відбувається по різним критеріям: в залежності від мети словника, його об’єму, об’єкту описування і т.д. Вони бувають загальними та спеціалізованими, лінгвістичними та нелінгвістичними. Прикладом загальних лінгвістичних словників можуть слугувати тлумачні, перекладні Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа, діалектні, етимологічні, сленгу, неологізмів тощо.

Тлумачним словником називають такий словник, основною метою якого є тлумачення значень слів і фразеологізмів будь-якими засобами тієї самої мови. Тлумачення дається за допомогою логічного визначення значення слова або шляхом підбору синонімів. У деяких тлумачних словниках значення слів в разі потреби ілюструються малюнками Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа та схемами. Більшість слів супроводжуються прикладами – типовими словосполученнями, в яких вони фігурують. Іноді вказуються інші додаткові відомості, наприклад граматичні свойства, особливості вимови, наголос тощо.

Зазвичай тлумачні словники є словниками сучасної літературної мови. Хоча деякі з их несуть строго нормативний нрав і відсікають усе, що хоча б трошки відхиляється Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа в бік просторіччя. Проте переважна більшість словників розглядають це питання більш обширно і включають внутри себя елементи розмовної і сленгової лексики, при цьому вказуючи вимоги літературно-мовних норм.

Отже, головна задачка тлумачного словника – розтлумачити значення слів і їх застосування у мові, відмежувати правильне від неверного, показати зв’язок Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа слів зі стилями мови, дати відомості про особливості граматичних форм слова.


1.2 Історія тлумачних словників

Кому ж вперше до голови прийшла думка записати тлумачення слів? Перший «дикционаріус» (лат. - коллекція слів) був складений англійським вчителем Джоном Гарландом приблизно у 1225 році і містив у собі відбірку латинських слів. Всі його наступники складалися Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа з метою допомогти людям, що вивчали латину. І лише триста років поэтому, у 1552 році вийшов у світ перший словник англійських слів, що містив 26 000 одиниць та пояснення двома мовами - англійською і латинською. Склав його Річард Халлоует. Словник користувався шаленою популярністю і був вельми коштовним, тому було створено велику кількість більш Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа простих аналогів. Перша книжка під назвою «Англійський Тлумачний Словник» з’явилась у 1623 році під керівництвом Генрі Кокерема. Цікаво, що у ті часи вчені не намагались пояснити загальновживану лексику, а тлумачили лише важкі незрозумілі слова.

Розквіт епохи величавых словників припав на 18-19 сторіччя. Вони писалися для читаючої публіки і ставали незаперечними Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа законодавцями мовних норм. У 1828 році Ной Вебстер вперше провів величезну боту, склавши «Американський словник англійської мови»і включивши до нього 12 000 слів і понад 40 000 коментарів. Він трохи спростив орфографію важких слів, завдяки чому нині написання багатьох американських та британських слів відрізняється.

Особливе місце в англійській словарникії, та й взагалі, в Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа історії цієї мови займає Величавый Оксфордський Словник. Перше його видання було дванадцятитомне і складалося майже півстоліття (1884-1928), увібравши внутри себя весь величезний спадок англійської словесності.

Яким же чином всім звичні друковані на папері словники набули електронного вигляду? Для початку давайте згадаємо, як відбувався розвиток компьютер’ютерів, без яких неможливо уявити Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа сьогодення. У 1822 британський вчений Чарльз Беббідж розпочав розробки «механічної машини для розрахунку математичних таблиць». Вже у 80-их роках минулого століття компьютер’ютери почали масово росповсюджуватися серед пересічних користувачів усього світу.

І от, з розвитком компьютер’ютерних технологій у словарникії – науці, що займається розробкою та укладанням словників, з’являється нова Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа галузь – електронна словарникія. Навесні 1989 року студентові Девіду Яну під час підготовки до екзамену з французської мови приходить в голову думка створити електронний словник. Протягом року він та його друг, програміст Олександр Москальов, розробляють програмне забезпечення для своєї ідеї. Зимою 1990 року в світ виходять перші копії електронного словника, набуваючи виняткової популярності. Щоб користуватися Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа таким словником, достатньо було завантажити його на компьютер’ютер як звичайне програмне забезпечення. Так почалась історія незамінного нині помічника для лінгвістів, перекладачів та інших спеціалістів.

1.3 Переваги електронних словників

Отже, що таке електронний словник? Просто зручна сучасна форма «паперового» словника, чи новий етап в розвитку словарникії? Нередко вважають, що словник Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа на компьютер’ютері – це просто електронний образ словника друкованого, обладнаний зручним інтерфейсом та машинними засобами пошуку. Однак така точка зору значно недооцінює усі можливості компьютер’ютерних технологій. Нова форма словника дозволяє усунути неминучі недоліки «паперової» словарникії і тим самим підвести її на більш якісний та досконалий рівень Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа.

Головна особливість електронного словника – можливість обійти найбільшу делему словника друкованого: чим більше інформації він пропонує, тим важче ним користуватися. За цією причиною «паперові» словники діляться на дві категорії. Перша – популярні кишенькові словники, відносно зручні, але достатньо примітивні, нерідко потрібні слова просто відсутні. Друга – об’ємні професійні видання, непридатні для швидкого Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа отримання інформації через свою немалу вагу та величавый формат.

Електронні словники поєднують величавый об’єм та зручність користування. Це, насамперед, досягається завдяки машинному механізму пошуку. Щоб знайти потрібне слово, достатньо просто надрукувати його у командному рядку, натиснути «Ввод» - і у окремому віконці з’явиться тлумачення. Деякі словники дозволяють Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа тлумачити слова, не виходячи з текстового редактору чи іншої програми.

Корисність електронного словника – його основна задачка, тобто він має задовольнити потреби обширної різномаїтої аудиторії, користувачів з будь-яким мовним досвідом. Це забезпечується шляхом структуризації словникової статті, що виділяє основні типи інформації про слово. Також будь-який елемент може Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа бути гіпер-посиланням на іншу статтю. Ця система забезпечує можливість швидкого доступу до потрібної інформації без виснажливих пошуків, одним натисканням миші.

Інший нюанс, за яким електронний словник є кращим - це адекватна передача сучасної лексики, яка постійно змінюється та народжує нові слова. «Паперові» на це не здатні лише тому, що вони Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа дуже довго готуються і потім майже не оновлюються. Фактично більшість з их сьогодні просто застаріли.

Також електронні словники набагато зручніші для тих, хто працює над текстом і кому треба чітко вловити, як слова поєднуються між собою, які сполучники при цьому використовуються, чи є доречні сталі вирази. Якщо з «паперовим словником» виконати Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа цю задачку дуже важко, то на компьютер’ютері користувач може відкрити одразу декілька статей, порівняти їх, дослідити найдрібніші нюанси слова.

Отже, електронні словники володіють рядом очевидних та незаперечних переваг у порівнянні зі словниками традиційними.

2. Черта тлумачних словників та механізм роботи з ними

Усі словники, за виключенням Collins Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary, проаналізовано на основі їх он лайн версій.

2.1 Longman Dictionary of Contemprorary English

Одним з найкращих тлумачних словників англійської мови вважається Longman Dictionary of Contemprorary English (надалі LDOCE). Компанія Longman існує з 1714 року і є одним із провідних світових видавців освітніх друкованих та електронних ресурсів.

Основні Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа свойства словника LDOCE:

· Включає понад 207 000 слів та виразів;

· Дикторами-носіями British та American English озвучені усі слова, включаючи антропоніми та топоніми;

· При наявності мікрофона можна порівняти свою вимову з еталоном;

· Чудово обмыслена структура словникової статті – з обов’язковими прикладами, фразами та реченнями з класичної літератури;

· Наведено Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа понад 155 000 поширених словесних комбінацій, що дають зрозуміти, як і если слово вживається;

· 1 000 000 додаткових речень, які показують тлумачене слово в контексті;

· Понад 88 000 речень озвучено;

· Нередко додається ілюстративний матеріал – більш ніж 1500 слів зображено на кольорових фото;

· При наведені дефініцій використовується лише 2000 розповсюджених слів, що робить визначення зрозумілим та доступним;

· До 5500 слів додаються таблиці, в Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа яких наведено усі форми слова;

· 3000 слів найчастіше вживаних у повсякденній мові виділяються;

· Writing Assistant – ефективна інтерактивна допомога при написанні ессе та інших робіт, дозволяє позбавитися помилок при письмі;

· Usage note – функція, яка підкаже, в комбінаціях з якими прикметниками найкраще вживати те чи інше слово;

· Pop-up dictionary – функція, яка Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа дозволяє тлумачити слова в режимі будь-якої програми лише при наведенні курсору миші;

· Містить готові уроки та ідеї для вчителів, що допоможуть їм зробити процес навчання англійської цікавим та легким.

Структурно LDOCE складається з трьох частин, покликаних очень спростити процес вивчення мови: Dictionary, Activator та комплекс вправ. Модуль Activator Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа використовується для активного розширення припасу лексичних структур та фраз та дозволяє очень швидко вивчити мову. Комплекс готових вправ допомагає успішно підготуватися до екзаменів типуCAE, TOEFL та IELTS, охоплює різноманітні лексичні та граматичні категорії знань та містить зручну систему підказок, які заповнять прогалини. Ці дві частини доступні лише на ліцензійних Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа компакт-дисках. Основний же ресурс – Dictionary – доступний широкому загалу на інтернет-сайті www.ldoceonline.com , проте його функції неповні порівняно з можливостями, які запропоновані на CD – наводиться лише частина озвучених слів та речень. На противагу цьому в онлайн версії є зручна функція – при подвійному натисканні на будь-яке слово Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа відкривається нове віконце з його поясненням.

Механізм роботи з LDOCE

Дослідимо механізм роботи зі словником на прикладі слова «drink» (укр.- пити, напій). Для початку необхідно ввести слово у рядку вводу і натиснути кнопку «пошук».

Малюнок 1. Рядок вводу LDOCE.


Пред нами виникає перелік можливих варіантів слова – тобто різних Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа частин мови та усталених виразів.

Малюнок 2. Результати пошуку у LDOCE.

Натискаючи на потрібний варіант, бачимо тлумачення слова.

Малюнок 3. Інтерфейс словникової статті LDOCE.

Отже, LDOCE пропонує розгорнуту та детальну дефініцію, що вказує форми слова, різні його значення та фразеологізми, кожне з яких супроводжується декількома озвученими реченнями. Міститься транскрипція, фотоілюстрація; стаття наведена у Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа різних кольорах, що розмежовують інформацію за змістом.

Повернувшись до переліку інших комбінацій зі словом «drink» та тестуючи кожне, переконуємося, що усі з их озвучені, зрозуміло пояснені та проілюстровані прикладами та реченнями з класичної літератури.

2.2 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners

Macmillan є міжнародним видавництвом, що спеціалізується на енциклопедіях, словниках та Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа навчальних посібниках. Macmillan English Dictionary ( MED) вперше було надруковано у 2002 році. З тих пір словник зазнав значних змін, зокрема було випущено його електронну версію, про яку отдалі і піде мова.

Основні свойства MED:

· Містить більш ніж 100 000 словникових статей, а також 30 000 ідіом та сталих виразів;

· Понад 500 ілюстрацій Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа;

· 7500 слів, що найчастіше вживаються у розмовній лексиці, виділено червоним кольором;

· Кожне слово озвучується;

· Для вправ типу аудіювання пропонуються різноманітні аудіо тексти на повсякденні теми;

· Наводиться корисна інформація про синоніми, антоніми, найпоширеніші помилки тощо;

· Language awareness – розділ, що присвячено найбільш актуальним дилеммам сучасного English;

· Біля кожного слова розташована червона кнопка «Т Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа», що є гіперпосиланням на Тезаурус – перелік синонімів та фразеологізмів.

Механізм роботи з MED

У рядку пошуку вводимо слово, з запропонованого переліку итогів пошуку обираємо необхіденьке та можемо ознайомитись з тлумаченням слова.

Малюнок 4. Інтерфейс словникової статті MED.

Словникова стаття детальна та містить вичерпну інформацію щодо значень цього слова. При натисканні кнопки «Show Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа less» подається стислий варіант тлумачення. Форми слова та в деяких випадках можна побачити, натиснувши «Word forms». Також використання посилань на Тезаурус дає змогу просто розширювати свій словниковий припас.

2.3 Oxford Advanced Learner’s Dictionary

Видавництво Oxford University Press є відділенням 1-го з найпрестижніших світових освітніх центрів – університету Оксфорд. Oxford Advanced Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа Learner’s Dictionary (надалі OALD) користується великою популярністю серед тих, хто вчить і хто викладає англійську мову.

Черта словника OALD:

· 183 500 слів та виразів;

· 80 000 слів озвучено з британською та американською вимовою;

· Наведено більш ніж 200 000 прикладів, що ілюструють використання слова;

· 5000 спеціальних термінів з області природничих наук, інформаційних технологій, арифметики, літератури та Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа бізнесу;

· 2600 енциклопедійних статтей;

· 700 слів, що були запозичені з Австралії, Канади, Нової Зеландії, Східної Африки, Індії та ЮАР;

· 7000 синонімів та антонімів;

· Вказана етимологія 20 000 слів;

· 32 сторінки кольорових ілюстрацій по таким темам як екстремальний спорт, музикальні інструменти, одяг тощо;

· 96 сторінок, що містять Граматичний довідник.

· Oxford 3000 – наведено три тисячі найбільш Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа вживаних слів;

· Перевірити свої знання можна за допомогою міні-ігор на кшталт анаграм та кросвордів.

Програма OALD складається з чотирьох підрозділів: Dictionary, Wordfinder, Cultural Guide та Genie. Wordfinder допомагає вивчати незнайомі слова, розподіляючи їх по групам відповідно до значення. Cultural Guide містить детальні статті, що відображають культурно-історичні цінності Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа британської нації. Genie – функція, яка при наведенні курсора миші на будь-яке слово, викликає його тлумачення. Ці три розділи доступні лише на ліцензійних компакт-дисках, проте з Dictionary можна ознайомитись в режимі онлайн на веб-сайті www.oup.com.

Механізм роботи з OALD

У рядку вводу пишемо слово, напораємо команду Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа пошуку і одразу бачимо тлумачення слова.


Малюнок 5. Інтерфейс словникової статті OALD

Наведена дефініція, на мій погляд, є не дуже вдалою, так як:

- Слово не озвучене, хоча воно є одним із найуживаніших;

- Мають місце незрозумілі скорочення, яких можна було б уникнути в електронному словнику;

- Слово розкрито не повністю, деякі аспекти значень та Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа фразеологізми не наведені, порівняно не много інформації;

- Стаття виглядає нерозбірливо, набагато доцільніше було б розпочинати кожне речення з нового рядку;

- В даному випадку слово розтлумачується за допомогою його однокореневих похідних, тобто для починаючих вивчати мову це пояснення може видатися незрозумілим.

2.4 Cambridge Advanced Learner's Dictionary

Видавництво CambridgeUniversityPress працює Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа з 1970-х років і протягом тридцяти років стало одним із світових лідерів у галузі англомовних навчальних матеріалів. Основні свойства словника Cambridge Advanced Learner's Dictionary (CALD):

· Понад 170 000 словникових статей;

· Велика кількість неологізмів;

· Більш ніж 90 000 речень-зразків демонструють слова у контексті;

· Вимову кожного слова можна прослухати, а також порівняти Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа свою вимову з еталоном;

· Common Learner Error – розділ, який містить понад 200 поширених помилок, допоможе навчитися їх уникати;

· Extra help – розділ, який містить карти, фото та ілюстрації;

· Інтерактивні вправи допоможуть у підготовці до таких екзаменів як IELTS, FCE, CAE, CPE та BEC;

· Тезаурус розширить словниковий припас.

CALD має вдосконалену систему пошуку, який Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа здійснюється навіть за граматичною категорією та за змістом. Дуже вдало виконано розділ «рубрикатор», в якому слова розподілені відповідно до темы. Цікаво виглядає словникова стаття, в якій все, що не стосується основного значення та прикладів, сховано за додатковими клавишами. Питанням спеллінгу присвячені розділи Word building и Verb endings. Розділ Collocations освячує Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа делему поєднання лексичних одиниць. Недоліком можна вважати те, що всі ілюстрації були вилучені зі словникових статей і поміщені у окремий ресурс Extra help.

Механізм роботи з CALD

Дослідимо боту зі словником за його онлайн версією dictionary.cambridge.org. Варто зазначити, що на даному ресурсі озвучення слів не подається Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа, що є значним мінусом.

Вводимо слово у рядку пошуку, отдалі на екран виводиться перелік можливих значень з цим словом, обираємо потрібний варіант і бачимо тлумачення.

Транскрипція

Малюнок 6. Інтерфейс словникової статті CALD.

Дефініція досить примітивна, прикладів не достаточно, наведено лише похідні слова та його форми. Фразеологізми, сталі вирази, прислів’я в даній Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа статті відсутні. Транскрипції можна побачити, натиснувши на кнопку «Show phonetics». Щоб більш глибоко охопити зміст слова, треба ознайомитись з іншими варіантами, поданими в переліку.

2.5 Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary

Видавництво Collins Publishers існує вже понад 175 років. Вчені, що працювали над укладанням словників, вперше застосували технологію Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа, за якою тлумачення слів підшукуються з так званого «корпусу», тобто підбірки британських та американських книжок, телепрограм, розмовних ситуацій тощо. Корпус Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary (CCED) складається з 524 мільйонів слів.

Основні свойства CCED:

· Включає приблизно 110 000 словникових статей, що охоплюють як британський English так і американський;

· До тлумачення додаються синоніми Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа та антоніми, граматичні конструкції та частотність вжитку;

· Більш ніж 75 000 автентичних прикладів англійської мови;

· Понад 5500 прикладів з різноманітними граматичними структурами;

· Включає основні правила словотвору в англійській мові;

· Тлумачення подаються простою мовою;

· Містить транскрипції слів.

Механізм роботи з CCED

У рядку пошуку вводимо слово, напораємо «Go» і програма Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа виводить його тлумачення. Також ми бачимо слова, які є наступними у словнику за алфавітним порядком, в даному випадку похідні від «drink».

Малюнок 7. Інтерфейс словникової статті CCED.


Тлумачення досить зрозуміле. Порівняно з іншими словниками, CCED програє, так як містить доволі не много прикладів. Фразеологізми та сталі вирази подаються окремими статтями. Величавым Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа недоліком є відсутність озвучення. Також у більшості випадків наводиться транскрипція лише британської вимови.

Отже, при праці з загальновживаною лексикою усі досліджувані словники пропонують достатньо вичерпні тлумачення. Проте деякі з их мають вагомі переваги або ж примітивні недоліки.

3. Дослідження словників на вичерпність тлумачень вузької лексики та порівняння итогів

Однією з важливих переваг Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа електронних словників є можливість постійного оновлення словарної бази, адже мова не 100їть на місці, постійно утворюються нові поняття. Зрозуміло, що при боті над текстом чи в процесі вивчення мови трапляється сленгова лексика, неологізми та терміни, за тлумаченням яких потрібно звертатися до словника.

Нижче наведені результати аналізу досліджуваних словників на Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа предмет вичерпності тлумачень вузької лексики. Вони подані у вигляді таблиць, в яких вказується назва словника (1), запропоноване тлумачення (2) та коментарі до нього (3). Результати, а саме їх оцінка та порівняння, вказано під відповідними таблицями.

3.1. Сленгова лексика

Досліджено на прикладі слова «bling bling» , що вживається в західній хіп-хоп культурі та Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа означає кричущі, вдягнені напоказ ювелірні вироби.

(1)

Назва словника

(2)

Запропоноване тлумачення

(3)

Коментарі

1

Longman Dictionary of Contemprorary

English

expensive objects such as jewellery that are worn in a way that is very easy to notice Зазначується як необчислюваний іменник, неофіційний; пропонується вимова.

2

MacmillanEnglish Dictionary for Advanced

Learners

1. fashionable jewellery or similar expensive shiny objects;

2. behavior Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа deliberately aimed at showing how rich you are, for example spending money in an obvious way or wearing expensive clothes or jewellery

Пронується тлумачення як для іменника, так і для прикметника. Вимова. Посилання на тезаурус.
3 Oxford Advanced Learner’s Dictionary expensive shiny jewellery and bright fashionable clothes in order to Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа attract attention to yourself Зазначується як прикметник, докладається транскрипція.
4 Cambridge Advanced Learner's Dictionary describes jewellery which attracts attention because it is big and expensive, or describes a person who wears this jewellery Зазначується як прикметник. Вказується, що слово належить переважно до американського сленгу.

5

Collins Cobuild Advanced Learner’s

English Dictionary

-

-

Таблиця 1. Тлумачення сленгової Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа лексики

Усі словники, за виключенням CCED, достатньо добре виконали свою основну задачку. Найбільш вичерпну та змістовну дефініцію наводить MED, додаючи також функцію вимови та навіть тезаурус. CCED не має статті до цього слова, хоча воно досить розповсюджене на даний час.

3.2 Неологізми

Досліджено на прикладі словосполучення «affinity card» , що означає спеціальний вид кредитної картки Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа, при кожному використанні якої певний процент грошей автоматично переказується на благочинність.

(1) Назва словника

(2)

Запропоноване тлумачення

(3)

Коментарі

1 LDOCE a type of credit card, where an amount of money is given by the credit card company to a charity every time the card is used Пропонується вимова.
2 MED acreditcardfromacreditcardcompanythatgivessomemoneytoaparticularcharityeverytimeyoupayforsomethingwiththecard Пропонується вимова, форми Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа слова та тезаурус.
3 OALD a credit card printed with the name of an organization, for example a charity, which receives a small amount of money each time the card is used Вказується частина мови.
4 CALD a credit card that earns a small amount of money for a charity each time something is bought with it Вказується Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа частина мови.
5 CCED - -

Таблиця 2. Тлумачення неологізмів


Тлумачення відсутнє лише в CCED. Найбільш зрозумілим мені видалась дефініція MED, також даний словник пропонує додаткові корисні можливості. В інших словниках визначення досить заплутані, на мій погляд.

3.3 Вузькоспеціалізована лексика

Досліджено на прикладі слова «deoxyribose» (укр. дезоксирибоза), що є одним з центральних осознать Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа теорії про ДНК. Це слово не має тлумачення в жодному із словників. Нижче наведені результати тлумачення іншого терміну з тієї ж області знань - «nucleic acid» (укр. - нуклеїнова кислота).

(1) Назва словника

(2)

Запропоноване тлумачення

(3)

Коментарі

1 LDOCE one of the two acids, DNA and RNA, that exist in the cells of all living things Пропонується Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа вимова.
2 MED anacidsuchasdnaorrnathatisfoundinthecellsofalllivingthings

Зазначається сфера знань, до яких належить термін.

Пропонується вимова, форми слова та тезаурус.

3 OALD

either of two acids, DNA and RNA, that are present in all living cells

Зазначається сфера знань, до якої належить термін. Пропонується транскрипція.
4 CALD a type of acid that exists in all living cells:
DNA and RNA are Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа both nucleic acids.
Вказується, що термін спеціальний.
5 CCED - -

Таблиця 3. Тлумачення термінів.

Знову результати подібні до попередніх. CCED не дає визначення, найкраще термін висвітлюється у статті MED, інші тлумачення теж задовільні. В будь-якому разі при необхідності отримати повну інформацію щодо вузькоспеціалізованого слова, я рекомендую звертатись до енциклопедій чи спеціалізованих Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа видань.

Отже, дослідивши питання про якість, зрозумілість та зручність тлумачень вузької лексики у обраних словниках, я зробила наступні підсумки:

- Collins Cobuild English Dictionary не придатний для тлумачення вузької лексики, так як в усіх дослідах не дав жодного результату;

- Найбільше можливостей для вивчення подібних слів пропонує MacmillanEnglish Dictionary, надаючи можливість прослухати слово Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа, побачити його словоформи та отримати більш детальну інформацію за допомогою тезаурусу;

- Інші словники у більшості випадків пропонують цілком задовільні дефініції.

4. Висновки

Проаналізувавши різнобічно п’ять найкращих на сьогодні електронних тлумачних словників англійської мови, я можу рекомендувати Longman Dictionary of Contemprorary English як найпридатніший словник для вивчення мови, так Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа як він має найбільший припас слів та словосполучень (207 тисяч), кожне з яких озвучено в двох варіантах; також озвучено понад 88 тисяч речень. Словникові статті мають зручну структуру, тлумачення детальні та вичерпні. Словник пропонує ще багато корисних можливостей та функцій для успішного вивчення мови. На 2-му місці за усіма критеріями 100їть MacmillanEnglish Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа Dictionary for Advanced Learners, третє місце ділять Oxford Advanced Learner’s Dictionary та Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Обидва словники викликають враження, наче спеціалісти доклали недостатньо зусиль до розробки цих електронних видань, і така позиція є досить програшною у нинішні часи стрімкої компьютер’ютеризації. Collins Cobuild Advanced Learner’s Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа English Dictionary удобно не задовольнив жодну з поставлених вимог і тому отримує незадовільну оцінку. Також маю зазначити, що дані словники майже не прийнятні у боті з вузькоспеціалізованими термінами, але ідуть в ногу з часом і містять тлумачення неологізмів та сленгових виразів.


Перечень використаних джерел

1. http://webwise.ru/30.html

2. http Електронні тлумачні словники англійської мови - курсовая работа://www.ldoceonline.com/

3. http://www.macmillandictionary.com/

4. http://www.oup.com/oald-bin/web_getald7index1a.pl

5. http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=CALDelektricheskie-seti-armenii-pozdravili-veteranov-s-dnem-pobedi-besplatnim-elektrichestvom.html
elektricheskie-signali-u-visshih-rastenij-referat.html
elektricheskie-svojstva-poluprovodnikov.html